User Tools

Site Tools


165830-4536-drewpinsky-la-gi

Drewpinsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 2 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4536
Đặt tên theo Drew Pinsky
Tên thay thế 1987 DA6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0105051
Viễn điểm quỹ đạo 2.3789173
Độ lệch tâm 0.0839318
Chu kỳ quỹ đạo 1187.5843989
Độ bất thường trung bình 153.89065
Độ nghiêng quỹ đạo 4.17663
Kinh độ của điểm nút lên 313.68125
Acgumen của cận điểm 236.96706
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

4536 Drewpinsky (1987 DA6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 2 năm 1987 bởi H. Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Dr. Drew Pinsky.

  • 4535 Adamcarolla
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4536 Drewpinsky
165830-4536-drewpinsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)