User Tools

Site Tools


165730-b-nh-m-b-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

165730-b-nh-m-b-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Pumpkin_bread.jpg/​250px-Pumpkin_bread.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​d/​db/​Pumpkin_bread.jpg 1.5x" data-file-width="​320"​ data-file-height="​240"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bánh mì bí ngô</​b>​ là một loại bánh mì ăn nhanh được làm từ nguyên liệu bí ngô và bột mì, loại bánh mì này ẩm, xốp, có vị ngọt của bí ngô. Bí ngô có thể được nấu chín và làm mềm trước khi được sử dụng hoặc chỉ đơn giản là nướng với bánh mì (hoặc bằng cách sử dụng bí ngô đóng hộp làm cho nó lá một món ăn đơn giản để bày biện). Bánh mì bí ngô thường được bổ sung thêm một số loại hạt, sô cô la hoặc nho khô.
 +</​p><​p>​Bánh bí ngô thường được nướng trong một chảo bánh hình chữ nhật, và thường là nấu chín vào cuối mùa thu khi bí ngô tươi được thu hoạch. Nó cũng có thể được làm từ bí ngô đóng hộp, kết quả trong một hương vị bí đỏ. Với hàm lượng Vitamin A cao, bánh mì bí ngô thực sự là một lựa chọn tốt cho sức khỏe, tuy nhiền cần lưu ý cách chế biến để làm kiểu bánh này mà có thể giảm được hàm lượng carbs, đường và tăng hàm lượng chất xơ.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181010231251
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.053 seconds
 +Preprocessor visited node count: 176/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5605/​2097152 bytes
 +Template argument size: 273/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​34.700 ​     1 -total
 + ​74.88% ​  ​25.983 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 + ​70.70% ​  ​24.533 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​56.35% ​  ​19.553 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​14.97% ​   5.193      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 +  9.69%    3.361      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.38%    1.866      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​835786-0!canonical and timestamp 20181010231251 and revision id 37209348
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
165730-b-nh-m-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)