User Tools

Site Tools


165630-5950-leukippos-la-gi

Leukippos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst và Ivanova
Nơi khám phá Rozhen
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5950
Đặt tên theo Leucippus
Tên thay thế 1986 PS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6863028
Viễn điểm quỹ đạo 3.2794098
Độ lệch tâm 0.0994193
Chu kỳ quỹ đạo 1881.6849799
Độ bất thường trung bình 62.36068
Độ nghiêng quỹ đạo 9.06631
Kinh độ của điểm nút lên 317.47263
Acgumen của cận điểm 31.23257
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5950 Leukippos (1986 PS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1986 bởi Elst và Ivanova ở Rozhen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5950 Leukippos
165630-5950-leukippos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)