User Tools

Site Tools


165530-5815-shinsengumi-la-gi

Shinsengumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 3 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5815
Đặt tên theo Shinsengumi
Tên thay thế 1989 AH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0520680
Viễn điểm quỹ đạo 3.3235688
Độ lệch tâm 0.0425841
Chu kỳ quỹ đạo 2078.9247616
Độ bất thường trung bình 282.51910
Độ nghiêng quỹ đạo 22.87188
Kinh độ của điểm nút lên 98.47508
Acgumen của cận điểm 232.79781
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5815 Shinsengumi (1989 AH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5815 Shinsengumi
165530-5815-shinsengumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)