User Tools

Site Tools


165330-5545-makarov-la-gi

Makarov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5545
Tên thay thế 1978 VY14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5921305
Viễn điểm quỹ đạo 2.7018699
Độ lệch tâm 0.0207290
Chu kỳ quỹ đạo 1573.0023853
Độ bất thường trung bình 220.73116
Độ nghiêng quỹ đạo 3.42394
Kinh độ của điểm nút lên 67.18856
Acgumen của cận điểm 66.01389
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5545 Makarov (1978 VY14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5545 Makarov
165330-5545-makarov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)