User Tools

Site Tools


165230-5412-rou-la-gi

Rou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5412
Tên thay thế 1973 SR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9845160
Viễn điểm quỹ đạo 2.9033400
Độ lệch tâm 0.1879810
Chu kỳ quỹ đạo 1395.5038030
Độ bất thường trung bình 42.28193
Độ nghiêng quỹ đạo 2.40810
Kinh độ của điểm nút lên 26.54511
Acgumen của cận điểm 305.31437
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

5412 Rou (1973 SR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1973 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5412 Rou
165230-5412-rou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)