User Tools

Site Tools


165130-5287-heishu-la-gi

Heishu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mizuno và Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5287
Đặt tên theo Hosoi Heishu
Tên thay thế 1989 WE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1264735
Viễn điểm quỹ đạo 3.2415127
Độ lệch tâm 0.2077202
Chu kỳ quỹ đạo 1606.0923724
Độ bất thường trung bình 76.61518
Độ nghiêng quỹ đạo 6.45869
Kinh độ của điểm nút lên 151.45583
Acgumen của cận điểm 261.69335
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5287 Heishu (1989 WE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 1989 bởi Mizuno và Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5287 Heishu
165130-5287-heishu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)