User Tools

Site Tools


165030-5171-augustesen-la-gi

Augustesen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5171
Đặt tên theo Karl Augustesen
Tên thay thế 1987 SQ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1038891
Viễn điểm quỹ đạo 2.7447603
Độ lệch tâm 0.1321752
Chu kỳ quỹ đạo 1378.7471187
Độ bất thường trung bình 154.86901
Độ nghiêng quỹ đạo 7.09510
Kinh độ của điểm nút lên 322.18178
Acgumen của cận điểm 45.52771
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5171 Augustesen (1987 SQ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5171 Augustesen
165030-5171-augustesen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)