User Tools

Site Tools


164930-5064-tanchozuru-la-gi

Tanchozuru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Masanori Matsuyama và Watanabe
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5064
Đặt tên theo Red-crowned Crane
Tên thay thế 1990 FS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8375348
Viễn điểm quỹ đạo 2.6677940
Độ lệch tâm 0.1842838
Chu kỳ quỹ đạo 1234.93236720
Độ bất thường trung bình 44.90527
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55663
Kinh độ của điểm nút lên 157.17477
Acgumen của cận điểm 117.87126
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5064 Tanchozuru (1990 FS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1990 bởi Masanori Matsuyama và Watanabe ở Kushiro. It là một mid-class asteroid.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5064 Tanchozuru
164930-5064-tanchozuru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)