User Tools

Site Tools


164830-4642-murchie-la-gi

Murchie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4642
Tên thay thế 1990 QG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6856562
Viễn điểm quỹ đạo 3.6612162
Độ lệch tâm 0.1537072
Chu kỳ quỹ đạo 2064.8717310
Độ bất thường trung bình 94.88517
Độ nghiêng quỹ đạo 1.00807
Kinh độ của điểm nút lên 149.82436
Acgumen của cận điểm 129.63772
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0628
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

4642 Murchie (1990 QG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4642 Murchie
164830-4642-murchie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)