User Tools

Site Tools


164730-4535-adamcarolla-la-gi

Adamcarolla
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá European Southern Observatory
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4535
Đặt tên theo Adam Carolla
Tên thay thế 1986 QV2
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3536988
Viễn điểm quỹ đạo 3.2255396
Độ lệch tâm 0.1562652
Chu kỳ quỹ đạo 1701.8286527
Độ bất thường trung bình 315.97556
Độ nghiêng quỹ đạo 7.75635
Kinh độ của điểm nút lên 137.97016
Acgumen của cận điểm 98.92883
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

4535 Adamcarolla (1986 QV2) là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1986 bởi H. Debehogne ở Đài thiên văn Nam châu Âu. Nó được đặt theo kên truyền thanh và truyền hình tư nhân Adam Carolla.

  • 4536 Drewpinsky
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4535 Adamcarolla
164730-4535-adamcarolla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)