User Tools

Site Tools


164530-5948-longo-la-gi

Longo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 5 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5948
Tên thay thế 1985 JL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1359978
Viễn điểm quỹ đạo 3.3466076
Độ lệch tâm 0.2208092
Chu kỳ quỹ đạo 1657.8068404
Độ bất thường trung bình 44.79709
Độ nghiêng quỹ đạo 9.51323
Kinh độ của điểm nút lên 76.50294
Acgumen của cận điểm 125.78371
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5948 Longo (1985 JL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 5 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5948 Longo
164530-5948-longo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)