User Tools

Site Tools


164330-5681-bakulev-la-gi

Bakulev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Zhuravleva, L. V.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5681
Tên thay thế 1990 RS17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7829661
Viễn điểm quỹ đạo 2.6168745
Độ lệch tâm 0.1895315
Chu kỳ quỹ đạo 1191.8149723
Độ bất thường trung bình 174.36952
Độ nghiêng quỹ đạo 5.19745
Kinh độ của điểm nút lên 322.96734
Acgumen của cận điểm 6.97507
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5681 Bakulev (1990 RS17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1990 bởi Zhuravleva, L. V. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5681 Bakulev
164330-5681-bakulev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)