User Tools

Site Tools


164230-5544-kazakov-la-gi

Kazakov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5544
Tên thay thế 1978 TH6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4163383
Viễn điểm quỹ đạo 2.9672807
Độ lệch tâm 0.1023368
Chu kỳ quỹ đạo 1613.1134654
Độ bất thường trung bình 150.64210
Độ nghiêng quỹ đạo 13.13241
Kinh độ của điểm nút lên 9.42377
Acgumen của cận điểm 122.18780
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5544 Kazakov (1978 TH6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5544 Kazakov
164230-5544-kazakov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)