User Tools

Site Tools


164130-5411-liia-la-gi

Liia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5411
Tên thay thế 1973 AT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9436492
Viễn điểm quỹ đạo 3.2037076
Độ lệch tâm 0.0423041
Chu kỳ quỹ đạo 1968.2763066
Độ bất thường trung bình 124.37650
Độ nghiêng quỹ đạo 5.63872
Kinh độ của điểm nút lên 317.99179
Acgumen của cận điểm 230.95189
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5411 Liia (1973 AT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1973 bởi Nikolai Stepanovich Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5411 Liia
164130-5411-liia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)