User Tools

Site Tools


163930-5170-sissons-la-gi

Sissons
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5170
Tên thay thế 1987 EH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8391866
Viễn điểm quỹ đạo 3.2060438
Độ lệch tâm 0.0606854
Chu kỳ quỹ đạo 1919.4319505
Độ bất thường trung bình 65.19223
Độ nghiêng quỹ đạo 10.35664
Kinh độ của điểm nút lên 169.81163
Acgumen của cận điểm 291.31979
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5170 Sissons (1987 EH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1987 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5170 Sissons
163930-5170-sissons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)