User Tools

Site Tools


163830-5063-monteverdi-la-gi

Monteverdi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5063
Đặt tên theo Claudio Monteverdi
Tên thay thế 1989 CJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8458570
Viễn điểm quỹ đạo 2.9347410
Độ lệch tâm 0.2277715
Chu kỳ quỹ đạo 1349.8228189
Độ bất thường trung bình 166.85571
Độ nghiêng quỹ đạo 1.53875
Kinh độ của điểm nút lên 326.73647
Acgumen của cận điểm 55.98881
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5063 Monteverdi (1989 CJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5063 Monteverdi
163830-5063-monteverdi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)