User Tools

Site Tools


163630-4640-hara-la-gi

Hara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kushida và Muramatsu
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4640
Tên thay thế 1989 GA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0066771
Viễn điểm quỹ đạo 2.4963923
Độ lệch tâm 0.1087514
Chu kỳ quỹ đạo 1234.0035435
Độ bất thường trung bình 300.80851
Độ nghiêng quỹ đạo 4.21400
Kinh độ của điểm nút lên 347.83803
Acgumen của cận điểm 137.96913
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

4640 Hara (1989 GA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1989 bởi Kushida và Muramatsu ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4640 Hara
163630-4640-hara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)