User Tools

Site Tools


163530-4534-rimskij-korsakov-la-gi

4534 Rimskij-Korsakov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1710.8330089 ngày (4.68 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
163530-4534-rimskij-korsakov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)