User Tools

Site Tools


163430-5947-bonnie-la-gi

Bonnie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 21 tháng 3 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5947
Tên thay thế 1985 FD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2695655
Viễn điểm quỹ đạo 3.0516619
Độ lệch tâm 0.1469767
Chu kỳ quỹ đạo 1585.1528944
Độ bất thường trung bình 69.79876
Độ nghiêng quỹ đạo 14.92155
Kinh độ của điểm nút lên 93.21096
Acgumen của cận điểm 143.69133
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5947 Bonnie (1985 FD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1985 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5947 Bonnie
163430-5947-bonnie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)