User Tools

Site Tools


163230-5811-keck-la-gi

Keck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5811
Tên thay thế 1988 KC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8054919
Viễn điểm quỹ đạo 3.3903117
Độ lệch tâm 0.3050192
Chu kỳ quỹ đạo 1529.4402593
Độ bất thường trung bình 231.05654
Độ nghiêng quỹ đạo 10.28489
Kinh độ của điểm nút lên 227.56405
Acgumen của cận điểm 96.54421
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5811 Keck (1988 KC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 5 năm 1988 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5811 Keck
163230-5811-keck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)