User Tools

Site Tools


163130-5679-akkado-la-gi

Akkado
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5679
Tên thay thế 1989 VR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7648502
Viễn điểm quỹ đạo 3.0252410
Độ lệch tâm 0.0449718
Chu kỳ quỹ đạo 1799.2087080
Độ bất thường trung bình 11.89084
Độ nghiêng quỹ đạo 2.04209
Kinh độ của điểm nút lên 182.70145
Acgumen của cận điểm 122.55185
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5679 Akkado (1989 VR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1989 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5679 Akkado
163130-5679-akkado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)