User Tools

Site Tools


163030-5543-sharaf-la-gi

Sharaf
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5543
Tên thay thế 1978 TW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0364686
Viễn điểm quỹ đạo 2.4768228
Độ lệch tâm 0.0975683
Chu kỳ quỹ đạo 1238.2077054
Độ bất thường trung bình 193.65806
Độ nghiêng quỹ đạo 2.45898
Kinh độ của điểm nút lên 154.14128
Acgumen của cận điểm 310.90564
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5543 Sharaf (1978 TW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5543 Sharaf
163030-5543-sharaf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)