User Tools

Site Tools


162930-5410-spivakov-la-gi

Spivakov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 2 năm 1967
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5410
Đặt tên theo Vladimir Spivakov
Tên thay thế 1967 DA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1615561
Viễn điểm quỹ đạo 3.8458201
Độ lệch tâm 0.2803660
Chu kỳ quỹ đạo 1901.4314821
Độ bất thường trung bình 338.96058
Độ nghiêng quỹ đạo 4.02059
Kinh độ của điểm nút lên 141.34280
Acgumen của cận điểm 339.69026
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5410 Spivakov (1967 DA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 2 năm 1967 bởi T. M. Smirnova ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5410 Spivakov
162930-5410-spivakov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)