User Tools

Site Tools


162830-5285-krethon-la-gi

Krethon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5285
Tên thay thế 1989 EO11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.8875081
Viễn điểm quỹ đạo 5.4012949
Độ lệch tâm 0.0499365
Chu kỳ quỹ đạo 4261.8751825
Độ bất thường trung bình 331.44941
Độ nghiêng quỹ đạo 25.19570
Kinh độ của điểm nút lên 144.30776
Acgumen của cận điểm 255.83856
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.8

5285 Krethon (1989 EO11) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1989 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5285 Krethon
162830-5285-krethon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)