User Tools

Site Tools


162730-5169-duffell-la-gi

Duffell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5169
Tên thay thế 1986 RU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9233370
Viễn điểm quỹ đạo 2.5966490
Độ lệch tâm 0.1489633
Chu kỳ quỹ đạo 1240.9636731
Độ bất thường trung bình 99.56340
Độ nghiêng quỹ đạo 2.61493
Kinh độ của điểm nút lên 342.16643
Acgumen của cận điểm 62.32366
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5169 Duffell (1986 RU2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5169 Duffell
162730-5169-duffell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)