User Tools

Site Tools


162630-5062-glennmiller-la-gi

Glennmiller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5062
Đặt tên theo Glenn Miller
Tên thay thế 1989 CZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8836668
Viễn điểm quỹ đạo 2.6362658
Độ lệch tâm 0.1665067
Chu kỳ quỹ đạo 1240.9416858
Độ bất thường trung bình 316.77514
Độ nghiêng quỹ đạo 3.30266
Kinh độ của điểm nút lên 19.34662
Acgumen của cận điểm 14.72834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5062 Glennmiller (1989 CZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5062 Glennmiller
162630-5062-glennmiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)