User Tools

Site Tools


162530-4639-minox-la-gi

Minox
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4639
Đặt tên theo Minox
Tên thay thế 1989 EK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0962028
Viễn điểm quỹ đạo 3.0199734
Độ lệch tâm 0.1805588
Chu kỳ quỹ đạo 1494.4165484
Độ bất thường trung bình 169.24457
Độ nghiêng quỹ đạo 7.92243
Kinh độ của điểm nút lên 33.37066
Acgumen của cận điểm 250.86193
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

4639 Minox (1989 EK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4639 Minox
162530-4639-minox-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)