User Tools

Site Tools


162430-4533-orth-la-gi

Orth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4533
Tên thay thế 1986 EL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7871611
Viễn điểm quỹ đạo 2.9508247
Độ lệch tâm 0.2456030
Chu kỳ quỹ đạo 1331.8155076
Độ bất thường trung bình 54.21630
Độ nghiêng quỹ đạo 22.64461
Kinh độ của điểm nút lên 178.65649
Acgumen của cận điểm 291.96377
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4533 Orth (1986 EL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1986 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4533 Orth
162430-4533-orth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)