User Tools

Site Tools


162330-5946-hrozn-la-gi

5946 Hrozný
Tên
Tên Hrozný
Tên chỉ định 1984 UC1
Phát hiện
Ngày phát hiện 13 tháng 9 năm 1991
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1236430
Bán trục lớn (a) 2.3409298 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0514902 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6303694 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.58 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.55923°
Kinh độ (Ω) 252.97776°
Acgumen (ω) 222.10012°
Độ bất thường trung bình (M) 143.27122°

5946 Hrozný là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1308.2206332 ngày (3.58 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
162330-5946-hrozn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)