User Tools

Site Tools


162230-5809-kulibin-la-gi

Kulibin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5809
Đặt tên theo Ivan Kulibi
Tên thay thế 1987 RG6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7643347
Viễn điểm quỹ đạo 2.9878197
Độ lệch tâm 0.0388524
Chu kỳ quỹ đạo 1781.5549382
Độ bất thường trung bình 135.92398
Độ nghiêng quỹ đạo 3.49605
Kinh độ của điểm nút lên 110.20352
Acgumen của cận điểm 196.22051
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5809 Kulibin (1987 RG6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1987 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên của kỹ sư Nga Ivan Kulibin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5809 Kulibin
162230-5809-kulibin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)