User Tools

Site Tools


162130-5678-dubridge-la-gi

DuBridge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5678
Đặt tên theo Lee Alvin DuBridge
Tên thay thế 1989 TS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9860585
Viễn điểm quỹ đạo 3.4767797
Độ lệch tâm 0.2728840
Chu kỳ quỹ đạo 1648.8491720
Độ bất thường trung bình 68.14159
Độ nghiêng quỹ đạo 34.09976
Kinh độ của điểm nút lên 48.11640
Acgumen của cận điểm 297.47635
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0130
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5678 DuBridge (1989 TS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 1989 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5678 DuBridge
162130-5678-dubridge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)