User Tools

Site Tools


162030-5409-saale-la-gi

Saale
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1962
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5409
Tên thay thế 1962 SR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2055250
Viễn điểm quỹ đạo 3.0292560
Độ lệch tâm 0.1573573
Chu kỳ quỹ đạo 1546.6826193
Độ bất thường trung bình 325.07036
Độ nghiêng quỹ đạo 8.77998
Kinh độ của điểm nút lên 285.29277
Acgumen của cận điểm 58.56330
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5409 Saale (1962 SR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1962 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5409 Saale
162030-5409-saale-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)