User Tools

Site Tools


161930-5284-orsilocus-la-gi

Orsilocus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 1 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5284
Tên thay thế 1989 CK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.7812591
Viễn điểm quỹ đạo 5.6544105
Độ lệch tâm 0.0836699
Chu kỳ quỹ đạo 4353.4535040
Độ bất thường trung bình 267.00654
Độ nghiêng quỹ đạo 20.22601
Kinh độ của điểm nút lên 102.74978
Acgumen của cận điểm 342.04874
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.9

5284 Orsilocus (1989 CK2) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1989 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5284 Orsilocus
161930-5284-orsilocus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)