User Tools

Site Tools


161630-4746-doi-la-gi

Doi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Takahashi và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4746
Đặt tên theo Takao Doi
Tên thay thế 1989 TP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6793548
Viễn điểm quỹ đạo 3.7591980
Độ lệch tâm 0.1677152
Chu kỳ quỹ đạo 2109.7735082
Độ bất thường trung bình 65.79326
Độ nghiêng quỹ đạo 0.88005
Kinh độ của điểm nút lên 185.42105
Acgumen của cận điểm 211.89700
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

4746 Doi (1989 TP1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1989 bởi A. Takahashi và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4746 Doi
161630-4746-doi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)