User Tools

Site Tools


161530-4638-estens-la-gi

Estens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi McNaught, R. H.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4638
Tên thay thế 1989 EG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9961901
Viễn điểm quỹ đạo 2.3907757
Độ lệch tâm 0.0899450
Chu kỳ quỹ đạo 1186.5875657
Độ bất thường trung bình 315.68024
Độ nghiêng quỹ đạo 3.50897
Kinh độ của điểm nút lên 277.39953
Acgumen của cận điểm 259.36087
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

4638 Estens (1989 EG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1989 bởi McNaught, R. H. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4638 Estens
161530-4638-estens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)