User Tools

Site Tools


161230-5541-seimei-la-gi

Seimei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kosai và Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5541
Đặt tên theo Abe no Seimei
Tên thay thế 1976 UH16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6935157
Viễn điểm quỹ đạo 3.6592595
Độ lệch tâm 0.1520192
Chu kỳ quỹ đạo 2067.7530296
Độ bất thường trung bình 205.25778
Độ nghiêng quỹ đạo 12.87371
Kinh độ của điểm nút lên 193.58317
Acgumen của cận điểm 200.35395
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5541 Seimei (1976 UH16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1976 bởi Kosai và Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5541 Seimei
161230-5541-seimei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)