User Tools

Site Tools


161130-5408-th-la-gi

5408 Thé là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1242.2004905 ngày (3.40 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Kees van Houten và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
161130-5408-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)