User Tools

Site Tools


161030-5283-pyrrhus-la-gi

Pyrrhus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5283
Đặt tên theo Neoptolemus
Tên thay thế 1989 BW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.4191374
Viễn điểm quỹ đạo 5.9824282
Độ lệch tâm 0.1502938
Chu kỳ quỹ đạo 4332.1299639
Độ bất thường trung bình 280.87129
Độ nghiêng quỹ đạo 17.48391
Kinh độ của điểm nút lên 71.17390
Acgumen của cận điểm 355.16298
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0807
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.30

5283 Pyrrhus (1989 BW) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1989 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5283 Pyrrhus
161030-5283-pyrrhus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)