User Tools

Site Tools


160930-5167-joeharms-la-gi

Joeharms
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5167
Tên thay thế 1985 GU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1069896
Viễn điểm quỹ đạo 3.2212726
Độ lệch tâm 0.2091269
Chu kỳ quỹ đạo 1588.2973545
Độ bất thường trung bình 47.85717
Độ nghiêng quỹ đạo 14.98280
Kinh độ của điểm nút lên 12.45029
Acgumen của cận điểm 272.64219
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5167 Joeharms (1985 GU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 1985 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5167 Joeharms
160930-5167-joeharms-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)