User Tools

Site Tools


160730-4745-nancymarie-la-gi

Nancymarie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 7 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4745
Tên thay thế 1989 NG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8556639
Viễn điểm quỹ đạo 3.1793597
Độ lệch tâm 0.0536362
Chu kỳ quỹ đạo 1914.5728242
Độ bất thường trung bình 205.62250
Độ nghiêng quỹ đạo 8.66618
Kinh độ của điểm nút lên 238.92033
Acgumen của cận điểm 67.76985
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

4745 Nancymarie (1989 NG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 7 năm 1989 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4745 Nancymarie
160730-4745-nancymarie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)