User Tools

Site Tools


160630-4637-odorico-la-gi

Odorico
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. M. Baur
Nơi khám phá Chions
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4637
Tên thay thế 1989 CT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0685925
Viễn điểm quỹ đạo 2.7926977
Độ lệch tâm 0.1489533
Chu kỳ quỹ đạo 1384.1423806
Độ bất thường trung bình 313.53891
Độ nghiêng quỹ đạo 1.71698
Kinh độ của điểm nút lên 271.60384
Acgumen của cận điểm 310.43756
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

4637 Odorico (1989 CT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1989 bởi J. M. Baur ở Chions.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4637 Odorico
160630-4637-odorico-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)