User Tools

Site Tools


160430-5944-utesov-la-gi

Utesov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5944
Tên thay thế 1984 JA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8582002
Viễn điểm quỹ đạo 3.1847262
Độ lệch tâm 0.0540344
Chu kỳ quỹ đạo 1918.3347831
Độ bất thường trung bình 163.30954
Độ nghiêng quỹ đạo 10.84375
Kinh độ của điểm nút lên 55.30231
Acgumen của cận điểm 216.26462
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5944 Utesov (1984 JA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1984 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5944 Utesov
160430-5944-utesov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)