User Tools

Site Tools


160330-5807-mshatka-la-gi

Mshatka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5807
Tên thay thế 1986 QA4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7125473
Viễn điểm quỹ đạo 3.3836435
Độ lệch tâm 0.1100845
Chu kỳ quỹ đạo 1943.7538119
Độ bất thường trung bình 41.74099
Độ nghiêng quỹ đạo 2.09191
Kinh độ của điểm nút lên 130.00301
Acgumen của cận điểm 197.75012
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5807 Mshatka (1986 QA4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1986 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5807 Mshatka
160330-5807-mshatka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)