User Tools

Site Tools


160230-5676-voltaire-la-gi

5676 Voltaire là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1430.7047683 ngày (3.92 năm).[1]

Nó được nhà thiên văn học Liên Xô là Lyudmila Karachkina phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1986. Tiểu hành tin này được đặt tên theo họ của triết gia người Pháp là Voltaire.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
  2. ^ Schmadel, Lutz D.; International Astronomical Union (2003). Dictionary of minor planet names. Springer. tr. 481. ISBN 978-3-540-00238-3. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2011. 
160230-5676-voltaire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)