User Tools

Site Tools


160130-5540-smirnova-la-gi

Smirnova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5540
Đặt tên theo Tamara Mikhaylovna Smirnova
Tên thay thế 1971 QR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7931401
Viễn điểm quỹ đạo 3.3999887
Độ lệch tâm 0.3094182
Chu kỳ quỹ đạo 1528.2593623
Độ bất thường trung bình 272.59075
Độ nghiêng quỹ đạo 4.56014
Kinh độ của điểm nút lên 223.64006
Acgumen của cận điểm 123.52748
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5540 Smirnova (1971 QR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1971 bởi T. M. Smirnova ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5540 Smirnova
160130-5540-smirnova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)