User Tools

Site Tools


160030-5406-jonjoseph-la-gi

Jonjoseph
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5406
Tên thay thế 1991 PH11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3501599
Viễn điểm quỹ đạo 2.9888981
Độ lệch tâm 0.1196350
Chu kỳ quỹ đạo 1593.1269670
Độ bất thường trung bình 63.57731
Độ nghiêng quỹ đạo 6.11911
Kinh độ của điểm nút lên 235.54185
Acgumen của cận điểm 343.16830
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5406 Jonjoseph (1991 PH11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5406 Jonjoseph
160030-5406-jonjoseph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)