User Tools

Site Tools


159930-5282-yamatotakeru-la-gi

Yamatotakeru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Oshima
Nơi khám phá Gekko
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5282
Đặt tên theo Yamato Takeru
Tên thay thế 1988 VT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3991962
Viễn điểm quỹ đạo 3.0639128
Độ lệch tâm 0.1216737
Chu kỳ quỹ đạo 1648.9718248
Độ bất thường trung bình 159.11277
Độ nghiêng quỹ đạo 12.21321
Kinh độ của điểm nút lên 226.78433
Acgumen của cận điểm 106.87760
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5282 Yamatotakeru (1988 VT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1988 bởi Y. Oshima ở Gekko.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5282 Yamatotakeru
159930-5282-yamatotakeru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)