User Tools

Site Tools


159830-5166-olson-la-gi

Olson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5166
Tên thay thế 1985 FU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0878435
Viễn điểm quỹ đạo 2.5910847
Độ lệch tâm 0.1075548
Chu kỳ quỹ đạo 1306.9922597
Độ bất thường trung bình 152.35600
Độ nghiêng quỹ đạo 4.21862
Kinh độ của điểm nút lên 134.21334
Acgumen của cận điểm 64.30189
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5166 Olson (1985 FU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1985 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5166 Olson
159830-5166-olson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)