User Tools

Site Tools


159730-4963-kanroku-la-gi

Kanroku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kosai và Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4963
Đặt tên theo Gwalleuk
Tên thay thế 1977 DR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1662644
Viễn điểm quỹ đạo 3.0296404
Độ lệch tâm 0.1661647
Chu kỳ quỹ đạo 1529.4849001
Độ bất thường trung bình 53.41219
Độ nghiêng quỹ đạo 11.75925
Kinh độ của điểm nút lên 332.57874
Acgumen của cận điểm 301.72598
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

4963 Kanroku (1977 DR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi Kosai và Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso. Nó được đặt theo tên Gwalleuk, a Korean Buddhist monk from the kingdom thuộc Baekje.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4963 Kanroku
159730-4963-kanroku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)